Fagligelinks

Startside
Familien
Ferier
Arbejde
Fagligelinks
Interesser
Filosofi
Kunst
Links
Privat
Politik
Fysik

 

 

Lægelige oplysinger

 

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe; og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det af herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste, men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer.(Kirkegaard)
DADLNET(kræver kodeord)
E SKOLAR(videreuddannelse Stanford Uni)
Danmarks Hospitaler
Odense Universitets Sygehus
FYNweb

Wallins links

Lægemiddelkataloget-online

Statens Seruminstitut

Links(Dagens medicin og Netdoktor pro)

Hospitaler på nettet

PATIENTFORENINGER(netdoktor)

Svenske Lægeforening

Forskning og uddannelse Sønderborg Sygehus

Fagbiblioteket Sønderborg Sygehus

EURACT
Primær sundhedstjeneste(Links-engelsk-også videreuddannelse)
WHO-DK
Uddannelse og udvikling 
Link til egen linkside 
Linkside til specifikke sygdomme 
PRAKSISside Århus
Lægedage 2001
Konsensusudtalelse om almen praksis fremtid
Centrale kvalitets udvalg
Forskningenhederne
Klinisk mikrobiologisk Afd.s instruks(se nederst på Amtets side)
STUD MED
WHO
Telemedicin(Goggle)
BMJ(gratis)
LINKS fra BMJ
Guidelines(BMJ)
Guidelines(svenske-MARS)
Medicinnsk uddannelse pånettet
Guidelines(Dansk hypertensionsforening)
Guidelines low backpain(Engelsk)
ATLAS
Uddannelse og evidensbaseret medicin:
udenlandske:
EDU
WONCA
E-skolar
Stanford EDU
Healtheon.com
RCPG(engelske praktiserende læger)
Evidensbaseret medicin
BIOMED
Medscape
MEDEM
USA søgeportal
MERCK
Amerikansk søgeserver om forskning om alternativ medicin
Uni Liverpool-Geriatrik
Geriatrik-EAMA
YALE-BIBLIOTEK
HEALTH ON NET
MAYO.EDU
Anatomi online
SVENSKE LINKS
SFAM
SFAM links(mange gode almenmedicinske)
MARS-svensk
State of the art(sverige)
danske:
Gogglesøgning på uddannelse+praktiserende læger
Cochrane
MEDIBOX
Intuition-lægekunst
The intuitive practitioner
Danske søgemuligheder
DADLNET(adgangskode)
Link til egen side
ALBOT-søgemaskine
Danske hospitaler
MPL s links
DADL s links
FYNWEB
Link til egen hjemmeside om krop/psyke/filosofi
MEDICUS
http://www.netdoktorpro.dk
Behandlingsvejledninger fra amter
DSAM
Narkolovgivning
Centrale forskningsenhed for almen praksis
Information om lægemiddelbivirkninger
Seksualfysilogisk videncenter
Jernmangel(udredning)
Epilepsi
Hjemmeside om klinisk kemi til almen praksis
Klinisk kemi i praksis
SPRI-klinisk kemi
Forebyggelse:
Links om forebyggelse
Patientevaluering

DADLNET(lukket net)

DADLs links(åben for alle)

Helse

MEDICUS

NETDOKTOR

Doktoronline(norsk)

Statens Seruminstitut

APOTEKSOPLYSNINGER

Sundhedsministeriet(ventelister)

Oversigt over links(HEL)

Neozone(hjerneoplysninger)

INFOMED

Patientnet

GIGTBASEN

Viprax(vikar bureau)

Diabetes

DSAM

FYNweb

Dansk Hypertensions Selskab

Psykiatrifonden

LÆKARTIDNINGEN

Ugeskrift for Læger

Månedsskrift for praktisk lægegerning

American Family Phycisians

British Medical Journal

Nccam(USA)-alternativ forskning

Docguide

BIOMEDNET

Mentalhealth

Global Health Resources

Psykologi på nettet

Psykiatrilinks

Medline

NORDISK COCHRANE

Patientklagenævnet

Komiteen for sundhedsoplysning

WONCA

PSYKNET

Svenske internetadgange

Søgeservere

Medicinnet

Intelihealth

MEGASPIDER

Netdoktor-professionel(lukket netværk)

Månedsskrift for praktisk lægegerning

Nycomed(incl.lukket lægenet)

JAMA(Journal of American Medical Association

Almen medicin

MERCK

DSAM

FYNWEB

Statens seruminstitut

Komiteen for Sundhedsoplysning

Lækartidningen

Center for småhandicaps

MEDILAB

Inkontinens

Onlinekirurgi

Dagens medicin

MTV LINKS

bulletDansk Hypertensionsselskab
Vejledninger for ambulant døgnblodtryksmåling, hjemmeblodtryksmåling samt hypertensio arterialis

bulletDansk Hæmatologisk Selskab
Oversigt over rekommandationer for knoglemarvstransplantation (kræver DADLnet adgang)

bulletDansk Selskab for Medicinsk Akupunktur
Vejledning om rensning af flergangsnåle

bulletDansk Ortopædisk Selskab
Referenceprogrammer omhandlende hoftefraktur og hoftealloplastik

bulletDansk Radiologisk Selskab
Europæiske guidelines for kvalitetskriterier ved CT 

bulletDansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Indeholder Sandbjerg Guidelines og guidelines ved ekstrauterin graviditet og diagnostik af Ovariecyster