Filosofi

Startside
Familien
Ferier
Arbejde
Fagligelinks
Interesser
Filosofi
Kunst
Links
Privat
Politik
Fysik

Om krop/psyke/filosofi/etik/forsoning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken var at bruge denne hjemmeside til tekster af lægefaglig relevans,samt andre -mere private tekster,samt henvisninger til litteratur og Links til andre hjemmesider.
Ideen opkom efter et filosofiseminar i PLO regi på Lolland 2000.

 

 

 

Se efter FUGLSANG(hvor seminaret blev afholdt)
Fuglsang-kulturarrangementer
Galleri Fuglsang
Kulturnet

 

 

 

Om tidens tendenser:
Hvis vi skal forsøge at udpege nogle tendenser, kunne det se ud til, at vi i dag ikke længere bliver opfordret til at fokusere på, hvordan vi skal opføre os overfor andre, men derimod i højere grad, hvordan vi skal forholde os til os selv. De nye bud handler om, hvorledes jeg skal tænke om mig selv, og hovedbudskabet synes at være, at jeg bør stræbe efter min egen psykiske og fysiske sundhed, kort og godt. Hvis jeg lever, oplever, tænker og føler på den rigtige måde om mig selv, vil jeg opnå sundhed og en god livskvalitet. Hvis jeg mister min sundhed og bliver syg, hænger det sammen med at jeg har "syndet" og tænkt forkert om mig selv.

Medierne er fulde af nye profeter, der forsøger at sælge os budskaber om, hvordan vi opnår det "gode", sunde liv. Nogle af dem fortæller os, at vi fremfor alt bør "elske os selv" og "ville os selv". Hvis vi "tænker positivt", vil vi leve sundt, succesfuldt og længe. Hvis vi undlader at tænke positivt, realisere os selv og elske os selv, forsynder vi os mod budene og straffes med psykisk og fysisk sygdom. Tendensen går med andre ord mod, at vi ikke blot skal påtage os ansvaret for vores sundhed, men også påtage os skylden for vores sygdom. Det er ikke længere "samfundets skyld" - det er min egen skyld.

Hvis man skal sælge et budskab til os, kan man overbevise os om næsten hvad som helst, blot man giver indtryk at det har noget med "videnskab" at gøre. Eksempelvis virker astrologiske forudsigelser ofte mere overbevisende på mange mennesker, hvis de er beregnet ved hjælp af en computer, end de ellers ville gøre. Fidusen er her, at de fleste mennesker selvfølgelig har ikke en jordisk chance for at skelne god og troværdig videnskab fra dårlig og utroværdig videnskab, og selvom budskabet evt. skulle komme fra en læge eller psykolog er det ikke en automatisk garanti for, at det er sandt.

Der skal ikke herske tvivl om, at vores tanker og følelser kan have betydning for vores psykiske sundhed og fysiske tilstand. Men at fortælle folk, at de er stort set eneansvarlige for deres helbred, livskvalitet og succes her i livet, har intet som helst med videnskab at gøre. Det er "falske profeter", der sammenblander og forveksler tro og løftede moralske pegefingre med videnskab.
Citat B.Zachariae

 

 

Song of myself.--Walt Whitman

 

Begrebet "sundhed" hører til de store begreber, som man ikke entydigt kan definere, men hvis man spørger almindelige mennesker om hvad sundhed er, så sætter de lighedstegn mellem sundhed og "det gode liv". Almindelige menneskers opfattelse af sundhed er meget varieret:

Kost og motion. Holdning til livet. Selvbestemmelse. Ret til at tage beslutninger. Gode sociale forbindelser. En velfungerende familie. Mening med livet.

Det ser ud som om almindelige mennesker skelner mellem syg - rask på den ene side og sund på den anden side. At man kan være sund både som syg og rask. Dvs. at lige meget om man er syg eller rask, så kan man leve et sundt liv eller det gode liv.

Man kan også opfatte at et sådant sundhedsbegreb sætter sygdom på linie med andre af livets hårde tildragelser og overgange, såsom død af nærtstående, at miste et lem, at blive arbejdsløs, o.a.. Og at sundhed handler om hvordan man klarer disse hårde tildragelser og formår at fortsætte med at leve det gode liv.
(Svend Andersen)